Vergoeding vanuit basisverzekering

Vergoeding vanuit basisverzekering

Vergoedingen

De meeste schoenvoorzieningen worden door uw zorgverzekering vergoed vanuit de basisverzekering, Soms heeft u voor een eerste verstrekking een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Dit kan zijn een orthopeed, reumatoloog of revalidatiearts.

We informeren u graag naar de mogelijkheden.

Wij hebben contracten afgesloten met alle Nederlandse zorgverzekeraars inclusief de verschillende regiogebonden zorgkantoren. Uitzondering hierop vormt de CZ-Groep (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just en CZ Direct). Dit betekent dat wij u in verreweg de meeste gevallen snel kunnen helpen met uw ortopedische hulpmiddel.

Bent u verzekerd bij de CZ-Groep (en bijbehorende labels)? Dan vragen wij vooraf toestemming aan uw verzekeraar. Uw schoenmaker zal u informeren en ondersteunen bij het verzoek aan uw verzekeraar.

Houd u wel rekening met uw eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage die elk jaar wettelijk worden vastgelegd.

Voor het jaar 2023 is de wettelijke eigen bijdrage:

€63,- (tot 16 jaar) bij OSA/OSB/VLOS

€126,- (vanaf 16 jaar) bij OSA/OSB/VLOS

Neem contact op

Tips/Klachtenformulier

Schoenmaker Aan Huis Nederland en haar medewerkers nemen goede zorg serieus en vinden het belangrijk dat u als client tevreden bent. Tevredenheid van cliënten en verwijzers is voor ons dan ook een belangrijk item.

Als u niet tevreden bent of als uw ervaring anders is dan verwacht, probeer dit eerst te bespreken met de orthopedisch schoenmaker. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen u, of uw naaste, en een schoenmaker het beste werkt. Dit gesprek kan gaan over uw behandeling, de verzorging, de informatie die u heeft gekregen, hoe u te woord bent gestaan of andere voor u opvallende zaken. De betrokken medewerkers kunnen misschien direct een oplossing bieden of een misverstand recht zetten. Zij gaan hier graag met u over in gesprek. Daarnaast geeft u de schoenmaker de mogelijkheid om de zorg te verbeteren. Zo kan ook worden voorkomen dat anderen iets vergelijkbaars ervaren. Op die manier maken we samen merkbaar betere zorg. Ook tips en complimenten zijn welkom.

Wenst u een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Zorg