Tijdelijke orthopedische schoen (VLOS)

Schoen icon | Schoenmaker aan huis

VLOS

Deze volledig op maat gemaakte schoen(en) worden ingezet bij voetproblemen met een onstabiele situatie. Bijvoorbeeld bij wondgenezing of oedeem (vocht) in de voet/been na een operatie. De voet heeft een onstabiele situatie en daarom wordt er in een korte tijd een tijdelijke maat schoen gemaakt om de voet te kunnen laten herstellen of genezen. Deze VLOS wordt vaak voorgeschreven door een medisch specialist en vergoed vanuit de basisverzekering. We adviseren u graag naar de mogelijkheden.

neem contact op

Tips/Klachtenformulier

Schoenmaker Aan Huis Nederland en haar medewerkers nemen goede zorg serieus en vinden het belangrijk dat u als client tevreden bent. Tevredenheid van cliënten en verwijzers is voor ons dan ook een belangrijk item.

Als u niet tevreden bent of als uw ervaring anders is dan verwacht, probeer dit eerst te bespreken met de orthopedisch schoenmaker. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen u, of uw naaste, en een schoenmaker het beste werkt. Dit gesprek kan gaan over uw behandeling, de verzorging, de informatie die u heeft gekregen, hoe u te woord bent gestaan of andere voor u opvallende zaken. De betrokken medewerkers kunnen misschien direct een oplossing bieden of een misverstand recht zetten. Zij gaan hier graag met u over in gesprek. Daarnaast geeft u de schoenmaker de mogelijkheid om de zorg te verbeteren. Zo kan ook worden voorkomen dat anderen iets vergelijkbaars ervaren. Op die manier maken we samen merkbaar betere zorg. Ook tips en complimenten zijn welkom.

Wenst u een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Zorg