Steunzolen / Inlays

thin
Schoen icon | Schoenmaker aan huis

Steunzolen / Inlays

Inlays is een verzamelnaam voor alle individuele op maat vervaardigde voetbedden.

Ze worden toegepast om de stand van de voet te corrigeren en/of een optimale drukverdeling te bieden bij lichte aandoeningen en beperkingen.

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans een gedeelte van de kosten van uw inlays. Dit is bij elke zorgverzekeraar anders (raadpleeg uw polisvoorwaarden). Om voor vergoeding in aanmerking te komen is meestal een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.

neem contact op

Tips/Klachtenformulier

Schoenmaker Aan Huis Nederland en haar medewerkers nemen goede zorg serieus en vinden het belangrijk dat u als client tevreden bent. Tevredenheid van cliënten en verwijzers is voor ons dan ook een belangrijk item.

Als u niet tevreden bent of als uw ervaring anders is dan verwacht, probeer dit eerst te bespreken met de orthopedisch schoenmaker. In de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen u, of uw naaste, en een schoenmaker het beste werkt. Dit gesprek kan gaan over uw behandeling, de verzorging, de informatie die u heeft gekregen, hoe u te woord bent gestaan of andere voor u opvallende zaken. De betrokken medewerkers kunnen misschien direct een oplossing bieden of een misverstand recht zetten. Zij gaan hier graag met u over in gesprek. Daarnaast geeft u de schoenmaker de mogelijkheid om de zorg te verbeteren. Zo kan ook worden voorkomen dat anderen iets vergelijkbaars ervaren. Op die manier maken we samen merkbaar betere zorg. Ook tips en complimenten zijn welkom.

Wenst u een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Zorg